Welke Kosten Mag U Aftrekken Voor Uw Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper thumbnail

Welke Kosten Mag U Aftrekken Voor Uw Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Published Jan 26, 22
6 min read

Vaa Bedrijfswagen Via Vennootschap Stijgt In 2021 - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

En als zo’n model niet bestaat? Dan moet de theoretische CO2-uitstoot met 2,5 worden vermenigvuldigd. Geen uitzondering voor brandstofkosten In de aftrekbare kosten voor een auto zitten onder andere onderhoud, herstellingen, verzekeringen en belastingen. Maar hoe zit het met een van de belangrijkste kostenposten van al wie rijdt, de brandstof? Tot in 2020 was daarop een vast aftrekpercentage van toepassing, met name 75%.

Heeft dat gevolgen voor u? Dat zou best kunnen, want de WLTP-norm is veel strenger dan de NEDC-norm. Een bepaald model kan dus plots veel “vervuilender” worden, met een hogere CO2-uitstoot. Zult u dat meteen voelen? De fiscus lijkt zich alvast soepel op te stellen tijdens de overgangsperiode. Toch houdt u maar beter rekening met de nieuwe norm als u uw volgende bedrijfswagen kiest.

Wat Is Voordeliger: Salariswagen Of Eigen Wagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperIs Het Interessant Om Een Bedrijfswagen Over Te Kopen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


De informatie over de fiscale aftrekbaarheid is slechts geldig op de datum van publicatie, want ze kan achteraf wijzigen..

Wat Betekent De Nieuwe Regeling Voor Uw Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperEen Bedrijfswagen Als Zelfstandige: Wat Betekent Dat? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Concreet betekent dit dat de 120%-aftrek voor zuiver elektrische wagens afgeschaft en vervangen wordt door een 100%-aftrek. Voor plug-in hybride wagens, die nog deels op brandstof rijden, gelden dan weer bijzondere regels. Uitzondering Auto’s die meer dan 200 g CO2/km uitstoten zijn maar voor 40% aftrekbaar. Een voorbeeld: Jan Baets is een bedrijfsleider, zijn vennootschap kocht in 2021 een nieuwe benzinewagen van 23.

Voortaan Voor Iedereen Een Elektrische Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

350 + 750 + 600 + 200 = 7. 500 euro 7. 500 x 72,50% = Btw-aftrek De btw is aftrekbaar op basis van het werkelijk beroepsmatig gebruik, met een maximum van 50%: > 50% beroepsmatige kilometers 50% btw-aftrek 50% beroepsmatige kilometers < 50% beroepsmatige kilometers < 50% btw-aftrek Aangezien bedrijfswagens steeds voor 100% beroepsmatig worden gebruikt, is de btw steeds voor 50% aftrekbaar.

Als je hiermee ook privé-verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen) doet, wordt een voordeel alle aard aangerekend. Dit voordeel wordt forfaitair bepaald op basis van onder meer de aankoopwaarde van de wagen in nieuwe staat en de CO2-uitstoot. Op dit voordeel word je privé belast, tenzij je dit voordeel geheel of gedeeltelijk terugbetaalt aan je vennootschap.

Je vennootschap moet ook altijd – vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen – een percentage belastingen op je voordeel alle aard betalen: 40% ervan als je zaak de privé brandstofkost volledig of gedeeltelijk draagt, 17% als je die kosten uit eigen zak betaalt. Deze blogpost legt het verschil verder uit. Bij voordelen alle aard voor de bedrijfswagens is de btw aftrekbaar volgens het werkelijk gebruik bij een gratis terbeschikkingstelling, er is dus geen btw op de voordelen alle aard van toepassing.

Indien het beroepsgebruik meer is dan 50%, dan moet je geen ‘normale waarde’ berekenen. Kilometervergoeding Een andere optie is dat de vennootschap je vergoedt voor je professionele verplaatsingen gedaan met je eigen wagen. Deze laatste maak je eigenlijk voor rekening van je vennootschap en zijn dus ’kosten eigen aan de vennootschap’.

Bedrijfswagen In Je Vennootschap: Fiscale Spelregels - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

000 km zuivere beroepsverplaatsingen met zijn privéwagen voor zijn vennootschap. Je mag hiervoor een forfaitaire terugbetaling vragen als een ‘kost eigen aan de vennootschap’. Voorwaarde is wel dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de voormelde kilometervergoedingen. Opgelet! Krijg je een vergoeding van je vennootschap voor privé- of woon-werk-verplaatsingen, dan is dat bedrag wel belastbaar.

publiceerde vandaag de nieuwe referentiewaarden voor 2022. Die gaan omlaag, van 102 gram voor al dan niet hybride auto’s op benzine, CNG of LPG en 84 gram voor diesels en dieselhybrides in 2021 naar 91 gram voor de modellen op benzine of gas en amper 75 gram voor dieselwagens volgend jaar.

Die daling is op zich wel goed nieuws, maar niet voor de berekening van de belasting op het VAA van wie met een bedrijfswagen rijdt. Die belasting moet namelijk betaald worden op een percentage van de fiscale cataloguswaarde van de auto dat afhangt van de CO2-uitstoot die wordt vergeleken met die referentiewaarde.

In 2021 bedraagt het minimumbedrag voor het VAA nog € 1. 370 bruto. Dat bedrag zal voor 2022 stijgen en worden bepaald op basis van het indexcijfer van december, zoals het elk jaar doet. Hoeveel dat wordt is nog niet bekend, maar als je weet dat dat minimum in 2020 € 1.

Vanaf 2026 Is Enkel De Elektrische Bedrijfswagen Nog Fiscaal ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

De leeftijdsoëfficiënt doet het VAA jaarlijks met 6 procent dalen. Zo zal voor een auto van 13 tot 24 maanden oud nog 94 procent van het initiële bedrag verrekend worden, en daalt dat verder tot wanneer de auto meer dan 60 maanden oud is en nog 70 procent van de initiële fiscale cataloguswaarde in rekening gebracht wordt.

Voor bestuurders van die auto’s zal er dus enkel een verschil zijn in het licht hogere minimumbedrag. De jaarlijkse daling van het bedrag van het VAA met 6 procent (tot wanneer na 60 maanden of meer 70 procent van het initiële bedrag bereikt is) blijft onverminderd gelden, maar volstaat door de felle daling van de referentieuitstoot voor heel wat auto’s dus niet meer om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke VAA jaarlijks zakt.

Uit voorbeeldberekeningen van Fleet. be blijkt zo dat wie met een diesel van € 30. 000 en 99 g/km aan CO2 rijdt die in januari 2021 in het verkeer is gebracht en vandaag € 1. 800 aan VAA heeft dat bedrag volgend jaar naar € 1. 909,54 ziet stijgen, ondanks het feit dat die auto dan een jaar ouder is en dus van de 6 procent jaarlijkse daling van de fiscale cataloguswaarde geniet.

877,14, wat in 2022 stijgt naar € 2. 030,4 (8 procent meer ondanks de leeftijdscoëfficiënt). Wanneer die auto in 2022 nieuw wordt gekocht komt het VAA uit op € 2. 160 per jaar, wat niet minder dan 15 procent meer is dan dezelfde auto die in 2021 werd aangeschaft. Rijden met een niet-elektrische bedrijfswagen wordt volgend jaar dus duurder, maar al bij al blijft het VAA zoals het bij ons berekend wordt nog steeds erg interessant en ligt het te betalen bedrag aan belastingen beduidend lager dan wat je kwijt zou zijn als je de auto volledig uit eigen zak moest betalen.

Nieuwe Fiscale Voordelen: Elektrische Bedrijfswagens - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Wat houdt dat in? Het coëfficient is 1 voor voertuigen die op diesel rijden, Voor voertuigen die op aardgas rijden, ligt het coëfficient op 0,90, maar enkel op voorwaarde dat de wagen niet meer dan 11 fiscale pk’s heeft. Voor alle andere brandstoffen en motorisaties wordt het coëfficient 0,95 gebruikt.

Is Het Interessant Om Een Bedrijfswagen Te Registreren In ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperBedrijfswagen: Wat Zijn De Voor- En Nadelen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-in hybride voor de berekening van de aftrekbaarheid. Als echter aan ten minste één van de twee voorwaarden niet is voldaan, kan uw auto worden beschouwd als een “fake” hybride, wat de fiscaliteit minder gunstig maakt .

Een “fake” hybride is een plug-in hybride voertuig dat niet voldoet aan ten minste één van de twee essentiële voorwaarden die in vraag 3 worden genoemd. Voor deze “fake” hybrides is de (negatieve) impact groot en dat zowel op het vlak van VAA al CO2 van het overeenstemmende voertuig. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.