Nieuwe Fiscale Voordelen: Elektrische Bedrijfswagens - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Published Jan 24, 22
6 min read

Berekenen Vaa 2022 Van Je Bedrijfswagen - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Het feit dat het personeelslid de kosten niet effectief zal inbrengen, speelt in dat opzicht geen rol. Hof van Cassatie De zaak belandde uiteindelijk voor het Hof van Cassatie. En dat oordeelde recent op dezelfde wijze als het hof van beroep van Brussel. Het komt er als het ware op neer dat enkel het beroepsmatig gebruik door de vennootschap aan de aftrekbeperking wordt onderworpen (Wij kopen auto’s).

Het feit dat de vennootschap terugbetaling krijgt van exact die kosten is niet relevant voor de aftrekbeperking. De werknemer draagt zelf kosten Voor de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen werd dan ook nog een discussie gevoerd die op het eerste zicht niet direct gekoppeld is aan de aftrekbaarheid van de autokosten.

Ze werden daar conform de gebruikelijke waarderingsregels op belast. Maar de werkgever trok van het belastbaar bedrag allerlei kleine kosten af die de werknemer zelf betaalde zoals een carwash, een ruitenwisser die vervangen werd, de benzinekosten in het buitenland. De werknemer betaalde dus geen eigen bijdrage maar betaalde wel bepaalde uitgaven.

Eigen bijdragen zijn absoluut aftrekbaar. Dat staat gewoon in de wet. Maar is het dragen van dit soort kosten wel gelijk te stellen met een eigen bijdrage? De fiscus meende alvast van niet en de rechtbank van Antwerpen bevestigt die stelling. De redenering die zij maken is dat de kosten die de werknemer zelf betaalt, geen deel uitmaken van het forfaitaire voordeel van alle aard en dat ze er om die reden ook niet van afgetrokken mogen worden.

Een Bedrijfswagen Leasen: De Voordelen Op Een Rijtje - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Wat Betekent De Nieuwe Regeling Voor Uw Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperBack On The Road, Met Je Eigen Bedrijfswagen - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Werknemer Betaalt Extra Voor Zijn Bedrijfswagen, Dan Ook ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperBedrijfswagen: Niet Kapot Te Krijgen Door Corona En Telewerk - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Uitkijken of de minister van Financiën met de aangekondigde hervorming van de aftrekbaarheid van bedrijfswagens de rechtspraak pro belastingplichtige niet countert met nieuwe wetgeving.

Dé rekentool voor het berekenen van het VAA bedrijfswagens laat de verschillen zien in de berekening van het VAA tussen 2019 en 2020 voor zowel benzinewagens als dieselwagens. Let op met de aankomende nieuwe WLTP normen (vanaf 1 januari 2021) zal de VAA dan ook gevoelig stijgen voor vele wagens.

De nieuwe zijn bekend gemaakt. Door de vergroening van het wagenpark zijn deze hard gezakt (benzine: per kilometer / diesel: per kilometer) wat dus zorgt voor een stijging van de VAA. Het is nu beslis dat de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens vanaf 2026 er nog enkel zal zijn voor CO2 vrije wagens (zoals een EV) en dat deze dan op termijn van 100% ook naar 60-70% zal worden afgebouwd.

En dat er nog iets moet komen om de wegvallende accijnzen op diesel/benzine te compenseren, mag duidelijk zijn… De nieuwe CO2 referentiewaarden voor 2021 zijn nu bekend gemaakt en door een sterke vergroening van het wagenpark dalen deze ook gevoelig. Dit heeft dan natuurlijk ook een negatieve impact op de VAA berekening voor 2021.

Wacht Niet Tot 2026, Vergroen Uw Wagenpark Nu Al - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Er was nog even de vrees dat dit zelfs voor 2020 retroactief zou gebeuren met de waarden van 2019, maar dit is er niet doorgekomen bij de stemming. De kans lijkt aanzienlijk dat we voor 2021 lagere referentiewaarden gaan zien (door meer hybride en elektrische wagens die ingeschreven zijn), waardoor de VAA berekeningen voor 2021 zullen stijgen.

Bij dieselwagens is de referentie CO2 waarde voor het eerst terug , voor Dit door een hogere gemiddelde CO2 uitstoot vorig jaar Voor de hybride wagens zijn er sinds 1/1/2018 grote aanpassingen voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018. In de formule voor de berekening van het VAA uit het privé-gebruik van hybride wagens aangekocht vanaf 01/01/2018 zal men dezelfde CO2-waardebepaling hanteren als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting: Energiecapaciteit batterij ≥ 0,6 k, Wh per 100kg autogewicht → CO2 van hybride versie Energiecapaciteit batterij < 0,6 k, Wh per 100kg autogewicht → CO2 van niet-hybride versie Niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5 “aangekocht” = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract De referentiewaarden van de 2016 VAA rekentool voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 gram en 3 gram naar (89gram voor dieselwagens en 107gram voor benzinewagens).

Voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) worden ook de bedragen omtrent het voordeel alle aard van bedrijfswagens geïndexeerd. Het minimale voordeel komt daardoor op 1230€ (ipv. 1200€ in 2012). Ook de coëfficiënt in de berekening zal nog worden aangepast begin 2013. Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe FAQ omtrent de berekening van het VAA bedrijfswagens online geplaatst en daarin lezen we weer enkele nieuwe wijzigingen (we zijn tenslotte nog maar 3 OKTOBER 😉 ).

Biedt Je Werkgever Je Een Bedrijfswagen Aan? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperAantal Bedrijfswagens Opnieuw (Licht) Gestegen, Benzine Wint ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Optiepakketten die ook beschikbaar zijn voor particulieren (dus geen fleet optiepakketten) mogen ook met de pakketprijs gerekend worden en niet meer afzonderlijk zoals voorheen. De afgelopen weken is er nog wat gesleuteld aan het begrip cataloguswaarde: “cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en , zonder rekening te houden met kortingen of verminderingen”.

Kiezen Tussen Een Firmawagen, Bedrijfsfiets Of Het ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Dit kan zeker een verschil gaan uitmaken wanneer gratis optiepacks/kortingen bij de catalogusprijs dienen geteld te worden. Nog 2 kleine aanvullingen onder de aandacht brengen: Het VAA van de bedrijfswagen wordt nu per dag berekend en niet meer per maand, dus het (jaarbedrag/366)* aantal dagen van de maand. Dit bedrag gaat dus elke maand wat schommelen voor de meeste werknemers.

Een nieuwe update van de wetgeving om snel nog wat achterpoortjes te sluiten. Per jaar dat de wagen oud (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) is zal er 6% van de cataloguswaarde afgehaald worden (met een max. meetellend aantal jaren van 5jaar = 70% van de cataloguswaarde). Dit zal vooral grote gevolgen hebben voor 2dehandswagens en ten voordele zijn van mensen met firmawagens die tussen de 1-5 jaar oud zijn.

Vanuit de vraag-antwoorden van vannacht (debat over de wetteksten) blijkt dat voor een 2de hands wagen het factuurbedrag zal gebruikt worden en dus NIET de nieuwprijs. Dit zal vooral goed in de oren klinken van ondernemers, die als speeltje een 5-10 jaar oude Porsche hebben aangekocht…Formule aangepast met nieuwe 2012 fiscale waarden aan de hand van de begroting van Di Rupo1.

De aangepast wettekst: “onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno. opkoper bedrijfswagens. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens of wagens in leasing”. Er is gebleken dat die definitie in het geval van tweedehandsvoertuigen kan leiden tot een ongewilde discriminatie omdat een dergelijk voertuig uiteraard minder waard is dan een voertuig in nieuwe staat.

Biedt Je Werkgever Je Een Bedrijfswagen Aan - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Derhalve stelt de regering voor om in artikel 36 §2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (WIB92) een bijkomende definitie in te voegen wanneer het voertuig waarvoor de voordelen van alle aard moeten worden berekend géén nieuw voertuig is. Voor die voertuigen kan dan worden gesteund op de catalogusprijs van het voertuig bij particuliere verkoop, inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno.